Prof. Dr. Fehmi KRASNIQI

Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion, Konstruksion dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 186 110

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Statikë
2. Kinematikë
3. Dinamikë

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:


1. Teoria e stabilitetit
2. Mekanikë e thyerjes
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti