Prof. Dr. Fehmi KRASNIQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion, Konstruksion dhe Mekanizim
fehmi.krasniqi@uni-pr.edu
+377 44 186 110

Prof. Dr. Nijazi IBRAHIMI
Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
nijazi.ibrahimi@uni-pr.edu
+377 44 508 698

Prof. Dr. Shaban SHABANI
Profesor në Pension, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
shaban.shabani@uni-pr.edu
+ 386 49 658 862

Prof. Dr. Xhemajl FEJZULLAHU
Profesor në Pension, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
xhemajl.fejzullahu@uni-pr.edu
+ 377 44 120 472

Prof. Dr. Xhevat PERJUCI
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion
xhevat.perjuci@uni-pr.edu
+386 49 116 710

Dr. sc. Skender KABASHI
Profesor i Asocuar, i angazhuar nga FSHMN-ja
Të gjitha Programet
skender.kabashi@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 249 872

Dr.sc. Arben Gjukaj
Ligjërues, i angazhuar
Mekatronikë
arben.gjukaj@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Arbnor MORINA
Asistent, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
arbnormorina@live.com
044 234 924

MSc. Drita LOKAJ
Asistente, e angazhuar
Të gjitha Programet
drita_lokaj@hotmail.com
+377 44 379 689

MSc. Fisnik OSMANI
Asistent, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
fisnik.osmani@umib.net
044 270 440

MSc. Gazmend KRASNIQI
Asistent, i angazhuar
Sistemet e Energjisë së Ripërterishme
gazmendkrasniqi89@gmail.com
044 394 619

MSc. Gëzim HOXHA
Asistent, i angazhuar
Komunikacion
gezim.hoxha@uni-pr.edu
+377 44 648 519

MSc. Kaltrina JAKUPI
Asistente, e angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
kaltrine.jakupi@uni-pr.edu
044 457 822

MSc. Korab KRASNIQI
Asistent, i angazhuar
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
korabkrasniqi3@gmail.com
044 544 999

MSc. Lendita GJIKOLLI
Lektore, e angazhuar
Në të gjitha programet
lenagjikolli@gmail.com
+ 377 (0) 44 198 846

MSc. Riad MORINA
Asistent, i angazhuar
Konstruksion me Mekanizim
riadmorina@hotmail.com
+377 44 631 874

Mr. sc. Visar BAXHUKU
Asistent, i angazhuar
Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti, Komunikacion
visar.baxhuku@uni-pr.edu
+377 44 286 730

Aferdita KASTRATI
Asistente, e angazhuar
Të gjitha programet
dita.kastrati@hotmail.com
+ 377 44 255 995

MA. Valmir Zeqiri
Ligjërues, i angazhuar
Të gjitha programet
v_zeqiri82@hotmail.com
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mr.sc. Liridona Jemini
Ligjërues, i angazhuar
Të gjitha programet
liridona.jemini@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Valon Veliu
Asistent, i angazhuar
Të gjitha programet
valon.veliu@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Egzon Qorraj
Asistent, i angazhuar
Komunikacion dhe Mekatronikë
egzon.qorraj@uni-pr.edu
+377 44 548 740

MSc. Drilon Meha
Asistent, i angazhuar
Termoenergjetike dhe Termoteknike
fim@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Fidan Smaili
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
fidan_s89@hotmail.com
+377 44 291 582

MSc. Valdrin Krasniqi
Asistent, i angazhuar
Mekatronikë
fim@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Rinor Berisha
Asistent, i angazhuar
Mekatronikë
rinor.berisha@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Besart Berisha
Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
besart_berisha@hotmail.com
+386 (0)49 632 807