Ish Personeli Akademik

Prof. Dr. Ahmet GECA
Profesor në Pension, i angazhuar
Komunikacion
gecaahmet@yahoo.com
+377 44 307 167

Prof. Dr. Avdyl BUNJAKU
Profesor në Pension, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
avdyl.bunjaku@uni-pr.edu
+377 44 418 003

Prof. Dr. Bajrush BYTYQI
Profesor në Pension, i angazhuar
Prodhimtari dhe automatizim
bajrush.bytyci@uni-pr.edu
+377 44 141 035

Prof. Dr. Ismajl GOJANI
Profesor i Pensionuar
Konstruksion me Mekanizim
ismajl.gojani@uni-pr.edu
+377 44 422 941

Prof. Asoc. Dr. Qemal BUÇINCA
Profesor i Pensionuar
Konstruksion me Mekanizim
qemal.bucinca@uni-pr.edu
+377 44 199 605

Dr.Sc. Sadri Shkodra - IN MEMORIAM
Profesor i rregullt
Te gjitha drejtimet
fim@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Dr. sc. Heset CAKOLLI - IN MEMORIAM
Profesor i Rregullt
Konstruktim dhe Mekanizim, Mekatronikë, Komunikacion
heset.cakolli@uni-pr.edu
+386 49 70 60 00

Mr. sc. Halim PECI
Mësimdhënës, i angazhuar
Komunikacion
fim@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mr. sc. Mevlan BIXHAKU
Asistent, i angazhuar
Komunikacion
mevlan.bixhaku@uni-pr.edu
+377 44 231 501

Mihride HYSENI
Asistente, e angazhuar
Të gjitha Programet
mihride.hyseni@uni-pr.edu
+ 386 (0) 49 425 024

Xhafer XHAFERI
Ligjërues, i angazhuar
Të gjitha programet
fim@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101