Sekretari i Fakultetit

Fatmire-Kuci1.jpg  Fatmire Kuçi
  Juriste e diplomuar

  Sekretare e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

  Tel. +381 38 552 465

  e-mail: fatmire.kuci@uni-pr.edu